Ρεμπέτικο - Rebetiko


Παπαϊωάννου και Σπιτάμπελος, στην Καβάλα (1938)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου