Ρεμπέτικο - Rebetiko


Αργιλεδες, μαζαίρια και πιστόλια, που βρίσκονται στο αρχείο της Γενικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου