Ρεμπέτικο - Rebetiko


Γελοιογραφία του Μάθεση, του 1969 (ανήκει στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου