Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο Ρούκουνας μπροστά στο ξυλουργείο, όπου δούλευε (Σάμος, 1926)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου