Ρεμπέτικο - Rebetiko


Ο "Μάγκας" είναι ο μόνος εναπομένων μπαγλαμάς του Μπάτη. Πρέπει να κατασκευάστηκε πριν το 1930 και ανήκει στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου