Ρεμπέτικο - Rebetiko


Φουστανελάς με μπουζουκάκι (χαλκογραφεια του 19ου αιώνα)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου