Ρεμπέτικο - Rebetiko


Κάποιοι παίζουν μπουζούκι, ενώ ο Σπιτάμπελος (με κάσκα) ακούει (1945)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου