Ρεμπέτικο - Rebetiko


Λαϊκό συγκρότημα με τον Σπιτάμπελο (1954)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου