Ρεμπέτικο - Rebetiko


Διαφημιστική προκήρυξη από την Θεσσαλονίκη (μάλλον του 1965)

 Σχόλια


 Εισαγωγή σχολίου