Στέλιος Χρυσίνης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Στέλιος Χρυσίνης

Postby Stelios Lambropoulos » Thu Feb 05, 2004 8:43 am

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Στέλιο Χρυσίνη.

Το κείμενο είναι του κ. Κώστα Μπαλαχούτη.Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΔΙΦΩΝΟ τεύχος 92 (Μάιος 2003).Τον ευχαριστούμε πολύ.

Στέλιος Χρυσίνης

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests