Γιάννης Κυριαζής

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Γιάννης Κυριαζής

Postby Stelios Lambropoulos » Sun Mar 14, 2004 10:57 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Γιάννη Κυριαζή.

Το κείμενο είναι του Σάκη Πάπιστα.Τον ευχαριστούμε πολύ.

Γιάννης Κυριαζής

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests