Απόστολος Χατζηχρήστος

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Απόστολος Χατζηχρήστος

Postby Stelios Lambropoulos » Thu Nov 20, 2003 9:44 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Απόστολο Χατζηχρήστο.

Το κείμενο είναι του κ. Σάκη Πάπιστα. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Η εργογραφία του Απόστολου Χατζηχρήστου

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests