Θανάσης Ευγενικός

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Θανάσης Ευγενικός

Postby Stelios Lambropoulos » Tue Aug 14, 2007 9:19 am

Image

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Θανάση Ευγενικό.

Το κείμενο είναι του κ. Σάκη Πάπιστα. Τον ευχαριστούμε πολύ.


Εργογραφία

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests