Νίκος Ρούτσος

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Νίκος Ρούτσος

Postby Stelios Lambropoulos » Tue Aug 16, 2005 7:32 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Νίκο Ρούτσο.

Το κείμενο μας το παραχώρησε ο αγαπητός Σάκης Πάπιστας. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Βιογραφικά στοιχεία
Μερικά από τα τραγούδια του

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests