ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εδώ εμφανίζονται οι ανακοινώσεις της σύνταξης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Postby Stelios Lambropoulos » Wed Jan 20, 2016 12:34 pm

Συλλογικό Έργο

Επιμέλεια: Χαρίλαος Λαβράνος & Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

• Μαρία Ασλανίδη - Μουσική Βιβλιοθηκονόμος / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
• Βάλια Βράκα - Μουσικολόγος / Υπεύθυνη Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
• Βέρα Κριεζή - Βιβλιοθηκονόμος / Υπεύθυνη Καταλόγου & Τεχνικών Υπηρεσιών, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
• Πέτρος Κωσταγιόλας- Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
• Χαρίλαος Λαβράνος - Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
• Ιωσήφ Παπαδάτος - Καθηγητής Σύνθεσης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
• Αλέξανδρος Χαρκιολάκης - Διευθυντής της Μουσικής Βιβλιοθήκης “Erol Ucer” / Λέκτορας Ιστορικής Μουσικολογίας, ΜΙΑΜ - Istanbul Technical University

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ραγδαίες αλλαγές στο πληροφοριακό περιβάλλον και το διαδίκτυο έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο όσοι ασχολούνται με τη μουσική (εκπαιδευτικοί μουσικής, μουσικοί δημιουργοί, μουσικολόγοι, θεωρητικοί αλλά και το γενικό μουσικόφιλο κοινό) αναζητούν τις μουσικές πληροφορίες. Το πεδίο της μουσικής πληροφόρησης έχει διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό ώστε να συμπεριλαμβάνει πλήθος δυνατοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα με αυτές τις αλλαγές έχει αναλόγως προχωρήσει η συστηματοποίηση και οργάνωση αυτής της κατακτώμενης γνώσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου παρίσταται ανάγκη για τυπική ή άτυπη εκπαίδευση. Η μουσική πληροφόρηση αποτελεί διεπιστημονικό πεδίο μελέτης συνθέτοντας διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες (π.χ. μουσικών, προγραμματιστών, επιστημόνων της πληροφόρησης, κ.ά.) οι οποίες κατευθύνονται σε μια κοινή ερευνητική διαδικασία. Η συστηματοποίηση αυτή όμως έχει επιτευχθεί ατομικά μέσω των δραστηριοτήτων μελών διαφόρων επιστημονικών κοινοτήτων που είτε βρίσκονται σε πανεπιστημιακά τμήματα είτε εκπαιδεύουν κοινό σε βιβλιοθήκες και χώρους έρευνας (αρχεία, μουσεία κ.ά.).

Αρχική σκέψη των συγγραφέων του παρόντος εγχειριδίου λοιπόν είναι να προσφέρουν μία αποτύπωση της συστηματοποίησης που έχει επιτευχθεί και το εγχειρίδιο να αφορά όλους όσους σχετίζονται με τη μελέτη της μουσικής πληροφόρησης και τις εφαρμογές της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την επίδραση αυτής στη μουσική δημιουργικότητα. Ένας επιπλέον στόχος μας είναι να κάνουμε όσο πιο ξεκάθαρη τη σχέση της μουσικής πληροφόρησης με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα να καταδείξουμε το πως αυτή επιδρά καταλυτικά στη μουσική δημιουργικότητα.

Return to “Τελευταία νέα”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests