Κύκλος Ομιλιών για το Ρεμπέτικο στο Πανεπιστήμιο της Κατάνης

Εδώ εμφανίζονται οι ανακοινώσεις της σύνταξης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Κύκλος Ομιλιών για το Ρεμπέτικο στο Πανεπιστήμιο της Κατάνης

Postby Stelios Lambropoulos » Thu May 13, 2010 10:30 am

Η Έδρα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου της Κατάνης (Ιταλίας) αφιερώνει έναν Κύκλο Ομιλιών για το Ρεμπέτικο. Φιλόλογοι και ειδικοί επιστήμονες μιλούν για τη ρεμπετολογία και τη σχέση του Ρεμπέτικου με την ελληνική Ιστορία και με τη νεοελληνική λογοτεχνία.

Κατάνη, 25-29 Μαίου 2010.

για περισσότερες πληροφορίες http://www.agendabda.unict.it/open_page.php?sez=articolo&id=4530

Return to “Τελευταία νέα”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests