ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εδώ εμφανίζονται οι ανακοινώσεις της σύνταξης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Postby Stelios Lambropoulos » Fri Jan 16, 2009 8:15 pm

Το ΙΕΜΑ διοργανώνει σεμινάριο κατασκευής παραδοσιακών εγχόρδων οργάνων.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την χρήση των εργαλείων, τις κατασκευαστικές τεχνικές και, τελικά, η κατασκευή ενός έγχορδου μουσικού οργάνου για τον κάθε συμμετέχοντα, το οποίο θα μένει στην κατοχή του μετά το τέλος του προγράμματος.

Η διδασκαλία θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 10 ? την ώρα. Ανάλογα με τους συμμετέχοντες προβλέπεται να υπάρχουν δύο επίπεδα: αρχαρίων και προχωρημένων. Στο τέλος του κύκλου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στο protocol@iema.gr αποστέλλοντας μικρό βιογραφικό όπου να φαίνεται ενδεχόμενη πρότερη εμπειρία.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.iema.gr/educationalprojects/ ή στο τηλέφωνο 210-33.10.129.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την χρήση των εργαλείων, τις κατασκευαστικές τεχνικές και τελικά η κατασκευή ενός νυκτού έγχορδου μουσικού οργάνου για τον κάθε συμμετέχοντα, το οποίο θα μένει στην κατοχή του μετά το τέλος του προγράμματος.
Η διδασκαλία θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 10 ? την ώρα συν το κόστος των πρώτων υλών του οργάνου που θα κατασκευάσουν (100-150?).

Ανάλογα με τους συμμετέχοντες προβλέπεται να υπάρχουν δύο επίπεδα: αρχαρίων και προχωρημένων.
Στο τέλος του κύκλου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στο protocol@iema.gr αποστέλλοντας μικρό βιογραφικό όπου να φαίνεται ενδεχόμενη πρότερη εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-33.10.129.

Την διδασκαλία θα πραγματοποιήσει ο οργανοκατασκευαστής Θεόφιλος Λαζάρου (αποφ. της Scuola di liuteria di Milano).
Τα μαθήματα, θα κινηθούν σε δύο παράλληλους άξονες :
Έναν θεωρητικό, με στόχο να δώσει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η κατασκευή των νεοτέρων εγχ. λαϊκών οργάνων καθώς και των αναγκών που αυτή κάλυψε.
Έναν πρακτικό, που αποτελείται από την κατεργασία του υλικού, την ορθή και ασφαλή χρήση των εργαλείων και τελικά την κατασκευή ενός νυκτού εγχόρδου.

Οι δύο παραπάνω άξονες αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη στην τέχνη της οργανοποιίας.Ειδικότερα θα διδαχθούν:

* Κανόνες ασφαλείας
* Σύντομη ιστορία των εγχόρδων οργάνων
* Οργάνωση εργαστηρίου
* Γνωριμία με το ξύλο
* Γνωριμία με τα εργαλεία
* Σχεδιασμός του οργάνου
* Επεξεργασία-προετοιμασία:
o σκάφους,
o καπακιού,
o μπράτσου,
o κλειδιέρας,
o ταστιέρας,
o καβαλάρη
* Μοντάρισμα
* Βερνίκια
* Σετάρισμα
* Φινίρισμα και ολοκλήρωση οργάνου

Για την βεβαίωση παρακολούθησης θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει όλον τον τετράμηνο κύκλο.

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Postby Stelios Lambropoulos » Fri Feb 13, 2009 10:55 pm

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ


Return to “Τελευταία νέα”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests