Σάκης Πάπιστας

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Postby Stelios Lambropoulos » Tue Oct 09, 2007 9:51 pm

Σάκη στείλε κανένα pod από την συνέντευξη να ακούσουμε και εμείς που δουλεύουμε σαν μαυροι

Return to “7) Ανακοινώσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest