Γιώργος Μητσάκης

Moderators: Stelios Lambropoulos, theocharis

Stelios Lambropoulos
Posts: 218
Joined: Mon Aug 20, 2007 10:02 pm

Γιώργος Μητσάκης

Postby Stelios Lambropoulos » Mon Jan 05, 2004 2:34 pm

Οι παρουσιάσεις των προσώπων συνεχίζονται με τον Γιώργο Μητσάκη.

Το κείμενο είναι του κ. Κώστα Μπαλαχούτη και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΔΙΦΩΝΟ τεύχος 98 (Νοέμβριος 2003). Τον ευχαριστούμε πολύ.

Γιώργος Μητσάκης

Return to “Παρουσιάσεις”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests